Meny

Kinesiologi

Kinesiologi betyder Läran om kroppens rörelse

Kinesiologi är en metod att finna obalanser i kroppens nervsystem. I en kinesiologisk behandling utgår man från dina problem och beroende på om de mentala eller fysiska så gör man olika behandlingar.

Man letar efter underliggande problem de som orsakar dina besvär, vid närings problem använder man kinesiologin till att testa om kroppen tål vissa produkter. Vid mental trötthet/problem letar man efter varför man känner som man gör.

Kinesiologi är en metod att testa spänningen i musklerna. Jag använder mig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. När man hittat någon blockering gör man olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Manuell Muskeltestning
Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.
Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan man få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Biokinesiologi
Med denna test får jag fram vilka organ och körtlar som är i obalans. Kroppen vet vad som är fel! Det är bara att hitta vad som är fel.

Biokinesiologi är en metod att testa vad kroppen behöver för att må bra. Ett redskap att hitta rätt örter, mineraler, vitaminer, homeopati eller annan typ av behandling, läkarvård mm.

Välkommen med din bokning av kinesiologi.

Boka din tid för kinesiologi eller annan behandling direkt på nätet.


eller kontakta mig